Súťaž Miss Tehuľka Mama a ja bola ukončená.
Ďakujeme za účasť všetkým súťažiacim a hlasujúcim.
Víťazkám gratulujeme!

Pravidlá súťaže

  • Súťaž trvá od 24.4. do 23.5. 2018
  • Súťaže sa môžu zúčastniť ženy tehotné počas doby trvania súťaže
  • Zapojením do súťaže sa rozumie vloženie fotografie budúcej mamičky  do verejne prístupnej fotogalérie na www.tehulka.mamaaja.sk a vyplnenie formulára s požadovanými údajmi
  • V súťaži vyhrávajú fotografie s najvyšším počtom získaných hlasov
  • Hlasujúci môžu hlasovať za každú fotografiu maximálne 1 x za 1 hodinu.

Prečítajte si kompletný štatút súťaže (pdf)